รับรางวัลสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นักเรียน GPLS เข้ารับรางวัลทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่
1.น.ส. ศศิธร  อักษรวิลัย ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 1 คะแนน 63 คะแนน
2.นายปราการ  มัขเรศ ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 6 คะแนน 59 คะแนน
ขอปรบมือให้ดังๆครับ

โฆษณา