เข้าศึกษาต่อ 2560

อัพเดท ลิงค์คลิกที่นี่

clap
นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. น.ส.นัจชนันท์  รัตนตรัยวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส. ปิยธิดา  มาตย์หงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นางสาวจินดารัตน์.  เสาสมภพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อันดับสำรอง ได้แก่
1. นายกิจจำนง  จำนงกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส. เจนจิรา  นิลผาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับ เก่งมากๆเลย และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนคนอื่นๆ หวังว่าจะได้รับข่าวดีเร็วนะครับ

ข้อมูล ณ วันที่ 4/12/2560