ติดค่าย ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1

24331392_1573028429457572_1872930736_n.jpg
ขอแสดงความยินดีกับนายคฑาวุธ ประเสริฐสังข์ ม4/13. นักเรียนโครงการ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ สอบผ่านภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
ประวัติย่อๆ (จริงๆ)
ชื่อ คฑาวุธ ประเสริฐสังข์ ชื่อเล่น ก้อง เกิด 3 กันยายน 2544 อายุ16ปี
เป็นบุตรคนที่2 ของนายรวงทอง ประเสริฐสังข์ และนางฉัตรฉวี ประเสริฐสังข์
สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
clapปรบมือเสียงดังๆให้เลยครับ clap