เรียน GPLS ต่ออะไร????

972729_10151660419495242_245418149_n นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ด้านภาษาศาสตร์ – สังคมศาสตร์แล้วสามารถเข้ารับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกทั้งในระบบรับตรงและระบบ Admission ได้ ในคณะ/ สาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และมีแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนี้
2017-07-10_2042542017-07-10_20431634.jpg