กิจกรรมเด่น

ค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง 2560

ค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง นักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5/12 และ 5/13
นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ (GPLS.RW.)ออกค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง. ระหว่างวันที่ 26-29. กรกฎาคม 2560.
ณ กรุงเทพมหานคร. พระนครศรีอยุธยา Download All Pics Here

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s