กิจกรรมเด่น

กิจกรรมค่ายทักษะภาษาฯ ม.4/2562

กิจกรรมค่ายทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนักเรียนโครงการพิเศษภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์
ณ เดอะบลูมรีสอร์ทเขาใหญ่ วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.62

This slideshow requires JavaScript.