ค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง

ค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง นักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 5/12 และ 5/13
นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ (GPLS.RW.)ออกค่ายบูรณาการความรู้สู่โลกกว้าง. ระหว่างวันที่ 26-29. กรกฎาคม 2560.
ณ กรุงเทพมหานคร. พระนครศรีอยุธยา มาชมภาพกัน
hot_iconฐานการเรียนรู้ที่1 สยามเมืองยิ้ม แก้มปริ่มริมน้ำที่อิมแพค เมืองทองธานี

hot_iconฐานการเรียนรู้ที่2 วัฒนธรรมต่างท้องถิ่น

hot_iconฐานการเรียนรู้ที่ 3 กิจกรรมสักการะพระบรมศพ

This slideshow requires JavaScript.

hot_iconานการเรียนรู้ที่ 4 กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม. พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง

hot_iconฐานการเรียนรู้ที่ 5 ดินเนอร์ผ่อนคลาย

 

 hot_iconฐานการเรียนรู้ที่ 6 ศึกษาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง. วัดมหาธาตุ. ตลาดน้ำอยุธยา

hot_iconนักเรียนสรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมจากฐานการเรียนรู้

This slideshow requires JavaScript.