ทัศนศึกษาลาว

hot_iconภาพบรรยากาศ โครงการภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 22 กันยายน 2559 ชมภาพบรรบากาศ คลิกที่นี่