ค่ายพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร 2561

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร นักเรียนโครงการ GPLS. RW. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาประวัติศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 19-21 ธ.ค.2561
ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกแยกตามวัน เวลา และสถานที่
วันที่ ๑ อำเภอน้ำหนาว คลิกชมที่นี่
วันที่ ๒ เขาค้อ-ภูหินร่องกล้า คลิกชมที่นี่
วันที่ ๓ อุทยานแก่งชาติภูหินร่องกล้า คลิกชมที่นี่ 
คลิกชมภาพทั้งหมด ที่นี่

This slideshow requires JavaScript.