กิจกรรมเด่น, ผลงานนักเรียน

วันนี้วันเกียรติยศ รว

ชาว GPLS มีกิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญๆ ดังนี้
นักเรียนในโครงการภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซองเนื่องในวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
#ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 🥇
#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยครับ

25659759_407483766350379_4704284231881024585_n
วันเกียรติยศโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 📣🎉👏
นายภากร สาเกตุ ม.5/13 ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ประจำปีการศึกษา2560
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยครับ👏👏


นักเรียนนายเรืออากาศ นิรัตศัย หารี ศิษย์เก่าโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยมาแนะแนวๆให้ความรู้น้องๆในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ ขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับ

ผลงานนักเรียน

รับรางวัลสวดมนต์บาลีแปลภาษาอังกฤษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ในนาม “โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย”
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1👏👏👏
นายภาสวิสส์ ทาสระคู ม.5/12
นางสาวสุธิดา แสนมนตรี ม.5/12
นางสาวพิชญาพร สายโรจน์ ม.5/12
นางสาวอภิญฎา จิตเที่ยง ม.5/12
นางสาวกัญญาณัฐ กิ่งไธสง ม.5/12
ปรบมือรัวๆๆๆๆ เย่ๆๆๆ

 

กิจกรรมเด่น, ผลงานนักเรียน

นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 2560

นักเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการเด็กดีมีที่เรียน รอบที่ 1 Portfolio
ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. น.ส.นัจชนันท์  รัตนตรัยวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส. ปิยธิดา  มาตย์หงษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. นางสาวจินดารัตน์.  เสาสมภพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อันดับสำรอง ได้แก่
1. นายกิจจำนง  จำนงกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13  คณะศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. น.ส. เจนจิรา  นิลผาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับ เก่งมากๆเลย และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนคนอื่นๆ หวังว่าจะได้รับข่าวดีเร็วนะครับ

This slideshow requires JavaScript.

clapclap

ผลงานนักเรียน

คนเก่ง GPLS RW

ช่วงนี้ นักเรียนโครงการ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับรางวัลมากมาย
จึงขอแจ้งให้ทราบดังนี้ …….

24331392_1573028429457572_1872930736_n.jpg
ขอแสดงความยินดีกับนายคฑาวุธ ประเสริฐสังข์ ม4/13. นักเรียนโครงการ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ สอบผ่านภูมิศาสตร์โอลิมปิก ค่ายที่ 1
ประวัติย่อๆ (จริงๆ)
ชื่อ คฑาวุธ ประเสริฐสังข์ ชื่อเล่น ก้อง เกิด 3 กันยายน 2544 อายุ16ปี
เป็นบุตรคนที่2 ของนายรวงทอง ประเสริฐสังข์ และนางฉัตรฉวี ประเสริฐสังข์
สำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา จาก โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย20992627_1478698545557228_22727612074488852_n
นักเรียนโครงการ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันรายการปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.ปลาย.  ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง.  เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค.
ได้แก่ นางสาวนิภามาศ.    สุไชยชิต.  ม5/13
ครูผู้ควบคุม  นางชนากาญจน์ อุ่นละออ
แข่งวันที่. 20-22 ธันวาคม. 2560. ณ โรงเรียนมัญจาคีรี.  จ.ขอนแก่น.24337556_1593253574073107_588707476_n.jpg

นักเรียนโครงการ ภาษาศาสตร์-สังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ในนาม “โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย” ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 1
ประกอบไปด้วย
1.นายอภิพัทธ์ ไข่หิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
2.นายเอกภูมิ บวรโมทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
3.นายธนาธิป  โมหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
4.นายธิติพัทธ์  วรรณทองสุก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/13
5.นายอนนท์ พาริหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
6.นายกฤติน สุวรรณเนตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยครับ
คลิกชมลิงค์ VDO ที่นี่

giphy

ผลงานนักเรียน

รับรางวัลสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นักเรียน GPLS เข้ารับรางวัลทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จำนวน 2 คน ได้แก่
1.น.ส. ศศิธร  อักษรวิลัย ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 1 คะแนน 63 คะแนน
2.นายปราการ  มัขเรศ ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 6 คะแนน 59 คะแนน
ขอปรบมือให้ดังๆครับ