ห้องสืบค้นสารสนเทศ GPLS

พิธีเปิดห้องสืบค้นสารสนเทศ

learn.jpg
ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีคุณูปการต่อวงการศึกษา ที่คอยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเสมอมา ที่ท่านทั้งหลายร่วมพิธีเปิดห้องสืบค้นสารสนเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาศาสตร์ -สังคมศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย (Learning Resources and Educational Media Center GPLS:RW) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ออฟไลน์ สำหรับนักเรียนทุกคน ผมดีใจที่ทุกท่านเห็นคุณค่าของการเรียนที่หลากหลาย ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์อย่างมาก
Specail Thanks : คุณครูรัชนี สุวรรณนันท์(ผู้มีวิสัยทัศน์ที่น่ายกย่องชื่นชม)และทีมงานอำนวยการและประสานงานทุกอย่าง คุณครูชนากาจน์ อุ่นละออ น้องแซม คุณครูชมกาญจน์ จันหัวนา ครูพี่จอย นักเรียน GPLS และคุณครูในโรงเรียนทุกท่าน ที่สร้างพื้นที่ดีๆสำหรับเด็ก ผมเชื่อในความแตกต่างของบุคคล สังคมไม่ได้ต้องการแค่คนเก่ง แต่ต้องการ “คนดี” เพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และผมสัญญาว่า..จะทำ
มงคล คลังมนตรี 18 สิงหาคม 2560
hot_iconรับชมภาพทั้งหมด คลิกที่ลิงค์

This slideshow requires JavaScript.

ห้องสืบค้นสารสนเทศ GPLS

ห้องสืบค้นสารสนเทศ GPLS : RW

ด้วยโครงการ GPLS กำลังดำเนินการติดตั้งห้องสืบค้นสารสนเทศ GPLS : RW School (Learning Resources and Educational Media Center) เพื่อให้นักเรียนได้มีแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นความรู้ที่หลากหลาย ห้องสืบค้นทางวิชาการประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ขณะนี้ได้ทำการปรับปรุงห้องเรียนขึ้นมาใหม่ คาดว่าจะเปิดทำการอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ เพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์และเสนอความคืบหน้า ขอนำภาพมาให้ชมนิดหน่อย เอาไว้เสร็จเรียบร้อยจะพานำชมเต็มๆครับ