สรุปนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและโครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จบมาช่วยกันพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและโลกต่อไป

This slideshow requires JavaScript.

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่นี่ครับ

ไปที่ลิงค์รูปภาพ GO!!!

ดาวน์โหลดรูปภาพคลิกที่ภาพ